RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych są firmy: Mind Studio Karolina Piotrowska, Rzemieślnicza 12/1/13, 15-773 Białystok oraz Karolina Piotrowska Online Kurses und Schulungen zum Thema Psychologie u. Sexologie, Lindenallee 20/5, 16377 Tantow, Niemcy 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Karolina Piotrowska, dane kontaktowe jak wyżej.…